^Nahoru
  
  
  

Kontakt

Mateřská škola Dobrná

Dobrná 109
407 41 Dobrná

412 514 751

reditelka@msdobrna.cz

Naše mateřská škola je zapojena do těchto projektů:

Přírodní zahrada - popis projektu

brigada listi 1Přírodní zahrada pro MŠ v Dobrné

Mateřská škola Dobrná, příspěvková organizace, získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 186 040 Kč (85 %) z celkových způsobilých výdajů projektu, které jsou 218 871 Kč. Cílem projektu je vytvoření přírodní zahrady v areálu MŠ Dobrná a vybudování přírodní venkovní učebny. V rámci projektu dojde k instalaci 5 objektů, úpravě zahrady na ploše 1600 m2, terénním úpravám a budou realizovány 4 participační aktivity. Zapojení rodičů a dětí a aktivní veřejnosti do realizace projektu a následné udržitelnosti bude především v rámci přípravných prací a v rámci realizace – příprava pozemku, pomoc při vybudování broukoviště, úklid zahrady na podzim a v předjaří 2018, 2019. Následně v době udržitelnosti se počítá s využitím aktivity rodičů a široké veřejnosti.

Termín dokončení projektu je 30.11.2019. Po dokončení bude přírodní zahrada předána do trvalého užívání.

 

Přírodní zahrada - odstranění starých herních prvků

brigada listi 1Přírodní zahrada pro MŠ v Dobrné

Dne 23.9.2018 proběhla v mateřské škole brigáda rodičů – odstranění starých nevyhovujících herních prvků. Tatínkové přijeli vybaveni nářadím a traktorem, aby odřezali a odvezli z pozemku kovovou konstrukci na houpačku a kladinu s nášlapnými plochami. Následně terén urovnali. Děkujeme panu Fričovi a panu Baštrnákovi za pomoc.

Číst dál: Přírodní zahrada - odstranění starých herních prvků

Přírodní zahrada - broukoviště

brigada listi 1Přírodní zahrada pro MŠ v Dobrné

V září 2019 jsme poprosili šikovné tatínky, zda by nám do naší přírodní zahrady nevyrobili broukoviště, tedy domeček pro broučky. Tatínek pan Zdeněk Cestr nelenil a vyrobil nám krásný broučí domeček z nerezu. Ten jsme s dětmi naplnili přírodním materiálem a dali jsme ho na zahradu, aby se v něm broučci mohli ještě před zimou zabydlet. Teď už se jen můžeme těšit, až se nám tam nějaký brouček ubytuje a my se na něj budeme moct chodit dívat a pozorovat ho v jeho přirozeném prostředí.

Číst dál: Přírodní zahrada - broukoviště

Přírodní zahrada - podzimní hrabání listí

brigada listi 1Přírodní zahrada pro MŠ v Dobrné

Dne 30.10.2019 proběhla v mateřské škole brigáda rodičů – podzimní hrabání listí. Maminky nám přišly pomoci a společně s dětmi hrabaly a odvážely staré spadané listí. Dopoledne si všichni moc užili. Děti byly rády, že mají alespoň na chvilku maminky u sebe ve školce. Tímto děkujeme všem maminkám, které nám s úklidem zahrady přišly pomoci.

Číst dál: Přírodní zahrada - podzimní hrabání listí

OP VVV ŠABLONY II

  • OP VVV ŠABLONY II - personální podpora (chůva) a vzdělávání pedagogů v DPVV

SYPO

  •  SYPO - Systém podpory profesního rozvoje učitelů a pedagogů - MODUL ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL

Copyright © 2020. Mateřská škola Dobrná, příspěvková organizace Dobrná 109, 407 41 Dobrná Rights Reserved.