MŠ Dobrná

Mateřská škola leží v klidné části obce Dobrná. Je snadno dostupná autobusovou linkou DÚK č.436 i automobilem. Nabízí dětem moderní výuku s kvalitními pomůckami a pravidelnou logopedickou prevencí. Spoustu času mohou děti trávit na vybavené školní zahradě. To vše s výhodou malého jednotřídního kolektivu.

S radostí oznamujeme, že nám byla schválena žádost o dotaci ve výši 120.000 Kč z Operačního programu Jan Ámos Komenský. Celá dotační částka bude použita na inovativní vzdělávání dětí v naší MŠ. 

Trvání dotačního projektu máme naplánované od 1.1.2023 do 31.8.2025.