MŠ Dobrná

Mateřská škola leží v klidné části obce Dobrná. Je snadno dostupná autobusovou linkou DÚK č.436 i automobilem. Nabízí dětem moderní výuku s kvalitními pomůckami a pravidelnou logopedickou prevencí. Spoustu času mohou děti trávit na vybavené školní zahradě. To vše s výhodou malého jednotřídního kolektivu.

Kvalitní hračky

Používáme k výuce pouze certifikované hračky a pomůcky. Dbáme na všestranný rozvoj dětí.

Moderní zázemí

Pro pohodlí a bezpečí dětí děláme maximum. Do školky pořizujeme kvalitní nábytek a výukové pomůcky.

Domácí strava

Na vaření vybíráme čerstvé a kvalitní suroviny. Nabízíme dětem pestrou a vyváženou stravu.

Pohyb venku

Co nejvíce času s dětmi trávíme na čerstvém vzduchu na školní zahradě nebo v blízké přírodě.

Aktuální informace

Naše mateřská škola realizuje projekt s názvem Inovativní vzdělávání pro děti z MŠ Dobrná, s registračním číslem: CZ.02.02.03/00/22_002/0004400, podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22/002/006399, podpořený z  Operačního programu Jan Ámos Komenský ("OP JAK").

Cílem projektu je podporovat inovativní vzdělávání všech dětí docházejících do mateřské školy pomocí inovativních metod a forem výuky (projektová výuka, zážitková pedagogika, aktivizující metody výuky...), které mají přispět k většímu zapojení dětí ohrožených školním neúspěchem do výukových aktivit školy.

Doba realizace projektu:

1.1.2023 - 31.8.2025

Celková výše dotace:

120.000 Kč

 

Tento týden jsme s dětmi slavnostně zakončili 10 lekcí plaveckého výcviku v Plaveckém areálu Děčín. Všechny děti si plavání užily a získaly spoustu nových dovedností. 

Za rok se těšíme zas ... :)

 

ADRESA

Mateřská škola Dobrná, p.o.
Dobrná 109, 407 41 Dobrná

E-MAIL

reditelka@msdobrna.cz

TELEFON

+420 412 514 751