^Nahoru
  
  
  

Kontakt

Mateřská škola Dobrná

Dobrná 109
407 41 Dobrná

412 514 751

reditelka@msdobrna.cz

Přírodní zahrada - popis projektu

brigada listi 1Přírodní zahrada pro MŠ v Dobrné

Mateřská škola Dobrná, příspěvková organizace, získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 186 040 Kč (85 %) z celkových způsobilých výdajů projektu, které jsou 218 871 Kč. Cílem projektu je vytvoření přírodní zahrady v areálu MŠ Dobrná a vybudování přírodní venkovní učebny. V rámci projektu dojde k instalaci 5 objektů, úpravě zahrady na ploše 1600 m2, terénním úpravám a budou realizovány 4 participační aktivity. Zapojení rodičů a dětí a aktivní veřejnosti do realizace projektu a následné udržitelnosti bude především v rámci přípravných prací a v rámci realizace – příprava pozemku, pomoc při vybudování broukoviště, úklid zahrady na podzim a v předjaří 2018, 2019. Následně v době udržitelnosti se počítá s využitím aktivity rodičů a široké veřejnosti.

Termín dokončení projektu je 30.11.2019. Po dokončení bude přírodní zahrada předána do trvalého užívání.

 

Copyright © 2020. Mateřská škola Dobrná, příspěvková organizace Dobrná 109, 407 41 Dobrná Rights Reserved.